Kvik Tagservice - tageftersyn

Er dit tagpap-tag i tip-top stand?
Undgå følgeskader - få et professionelt tag-eftersyn nu.

Det danske klima kan være hård ved dit tag og tagrender.

Tagbeklædningen er udsat for vind og vejr året rundt. Brændende sol om sommeren, regn og rusk om efteråret, sne, frost og sjap om vinteren. Tilsammen er det en hård cocktail for dit tag, og en utæthed i tagpappet kan få uheldige følger, hvis fugt og regnvand kan passere ned til de underliggende spær og lofter.

Løvfald, grene, blade og mos kan hindre tagrender og nedløbsrør i at fungere korrekt, med vandskader til følge. Hvis ikke vandet ledes gennem nedløbsrørene, løber tagrenderne over, og nedsivende vand kan give skade på både murværk, sokkel, døre og vinduer. Derfor er det vigtigt at tagrenderne er friholdt for blade, grene og mos hele året, ikke mindst i sommerhalvåret, set i lyset af de seneste års kraftige skybrud.

Kvik Tagservice giver dig ro i maven og sikkerhed for at dit tag kan modstå det danske klima. Vi udfører et visuelt eftersyn på hele tagdækningen, og udbedrer småskader og utætheder. Tagrender renses op for blade, grene og mos.

Hvis der er større reparationskrævende skader på tag eller tagrender, får du naturligvis et fast tilbud inden vi går igang.

Kvik Tagservice kan også tilbyde dig et fast eftersyn 1 eller 2 gange årligt, f.eks. forår og efterår. Du behøver ikke gøre noget aktivt, vi kommer selv forbi når det er tid. Det sikrer dig de bedste betingelser for at dit tag og dine tagrender er i tip-top stand, og holder til det hårde, danske klima, år efter år.

Kontakt os på T: +45 53 77 72 77 for et godt tilbud på tageftersyn

Kvik Tagservice | Husumvej 67 | 2700 Brønshøj | T: +45 53 77 72 77 | E: kontakt@kviktagservice.dk